Nghề Nghiệp

Tham Gia Cùng Chúng Tôi Từ Hôm Nay

Vị Thế Mở của Chúng Tôi

Forex CFD Sales/Account Executive

Sydney • Toàn Thời Gian

Bộ Phận Bán Hàng CHI TIẾT

Forex CFD Sales/Account Executive

Sydney • Toàn Thời Gian

Bộ Phận Bán Hàng CHI TIẾT

Forex CFD Sales/Account Executive

Sydney • Toàn Thời Gian

Bộ Phận Bán Hàng CHI TIẾT
1 2

đội ngũ của chúng tôi

Nơi Chúng Tôi Làm Việc

Với trụ sở chính của chúng tôi đặt tại Sydney, Úc. Nắm bắt những cơ hội đi kèm với sự nghiệp toàn cầu thực sự và là một phần trong số nhiệm vụ phát triển quốc tế đầy tham vọng của chúng tôi.

Sydney

Melbourne

New York

Khắp Toàn Cầu

Làm việc tại bcr

Đặc Quyền & Lợi Ích

Đoàn Kết và Tương Trợ

Môi Trường Vui Vẻ

Gặp Gỡ Người Mới

Linh Hoạt & Gia Đình

Năng Lực Con Người

Sức Khỏe & Phúc Lợi Tài Chính

Cộng Đồng Hòa Nhập

Tiếp Cận Cộng Đồng

Khen Thưởng & Ghi Nhận

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk