Bảng Thuật Ngữ

Những từ ngữ bạn cần biết trên trang web của chúng tôi

Vui lòng tìm kiếm từ khóa hoặc thuật ngữ của bạn

Nhập từ khóa/thuật ngữ mà bạn đang tìm kiếm hoặc chọn các chữ cái để xem danh sách các từ.

Hoặc Chọn một chữ cái để xem các thuật ngữ

 • TÀI KHOẢN

  TÀI KHOẢN

  Tài khoản đề cập đến tài khoản giao dịch do bạn nắm giữ với BCR, nhằm mục đích giao dịch các sản phẩm tài chính.

 • SỐ DƯ TÀI KHOẢN

  SỐ DƯ TÀI KHOẢN

  Tổng số dư hiện tại trong Tài Khoản của bạn, và lãi và lỗ chưa thực hiện hiện tại của bạn trừ đi các yêu cầu ký quỹ.

 • GIÁ ASK (GIÁ BÁN RA)

  GIÁ ASK (GIÁ BÁN RA)

  Giá mà thị trường chuẩn bị để bán một sản phẩm. Giá được báo theo hai chiều là Giá Bid/Ask (Giá Mua Vào/Giá Bán Ra). Giá Ask còn được gọi là Giá Chào Bán.

  Trong giao dịch ngoại hối, Giá Ask đại diện cho giá mà tại đó nhà giao dịch có thể mua đồng tiền cơ sở, được hiển thị ở bên trái trong một cặp tiền tệ. Ví dụ, trong báo giá AUDUSD 0,76092/0,76109, đồng tiền cơ sở là USD và Giá Ask là 0,76109, nghĩa là bạn có mua một đô la Mỹ với giá 0,76109 Đô la Úc.

  Trong giao dịch phái sinh, Giá Ask cũng đại diện cho mức giá mà nhà giao dịch có thể mua sản phẩm. Ví dụ, trong báo giá Dầu 57,92/57,97, giá Ask của sản phẩm là 57,97 cho một đơn vị của thị trường cơ sở.

 • TIỀN TỆ CƠ SỞ

  TIỀN TỆ CƠ SỞ

  Đồng tiền cơ sở là mệnh giá tiền tệ trong tài khoản của bạn và đề cập đến đơn vị tiền tệ được báo giá đầu tiên trong một cặp tiền tệ, tức là AUD tính bằng AUD/USD.

 • BIỂU ĐỒ CỘT

  BIỂU ĐỒ CỘT

  Một loại biểu đồ bao gồm bốn điểm quan trọng: giá cao và giá thấp, tạo thành cột dọc; giá mở cửa, được đánh dấu bằng một đường ngang ở bên trái của cột; và giá đóng cửa, được đánh dấu bằng một đường nằm ngang ở bên phải của cột.

 • GIÁ BID (GIÁ MUA VÀO)

  GIÁ BID (GIÁ MUA VÀO)

  Giá mà thị trường chuẩn bị để mua một sản phẩm. Giá được báo theo hai chiều là Giá Bid/Ask (Giá Mua Vào/Giá Bán Ra).

  Trong giao dịch ngoại hối, Giá Bid đại diện cho giá mà tại đó nhà giao dịch có thể bán đồng tiền cơ sở, được hiển thị ở bên trái trong một cặp tiền tệ. Ví dụ, trong báo giá AUDUSD 0,76092/0,76109, tiền tệ cơ sở là USD và giá Bid là 0,76092, nghĩa là bạn có thể bán một Đô la Mỹ lấy 0,76092 Đô la Úc.

  Trong giao dịch phái sinh, Giá Bid cũng đại diện cho mức giá mà nhà giao dịch có thể bán sản phẩm. Ví dụ, trong báo giá Dầu 57,92/57,97, giá Bid là 57,92 cho một đơn vị của thị trường cơ sở.

 • CHÊNH LỆCH GIÁ BID-ASK

  CHÊNH LỆCH GIÁ BID-ASK

  Sự khác biệt giữa Giá Mua và Giá Bán trong báo giá của BCR. Khách hàng có thể Bán với giá thấp hơn hoặc Mua với giá cao hơn của báo giá.

 • DẢI BOLLINGER

  DẢI BOLLINGER

  Một công cụ được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật. Một dải biểu thị hai độ lệch chuẩn ở hai bên của đường trung bình biến động đơn giản, thường chỉ ra các mức hỗ trợ và kháng cự.

 • NGÀY LÀM VIỆC

  NGÀY LÀM VIỆC

  Ngày làm việc là bất kỳ ngày nào mà một thị trường cụ thể (các công cụ phái sinh) được BCR báo giá. Do tính chất của thị trường tài chính toàn cầu, BCR có thể tiếp tục hoạt động và cung cấp thị trường vào các ngày lễ của Úc.

 • MUA

  MUA

  Có một vị thế mua trên một sản phẩm.

 • BIỂU ĐỒ NẾN

  BIỂU ĐỒ NẾN

  Một biểu đồ cho biết phạm vi giao dịch trong ngày cũng như giá mở cửa và đóng cửa. Nếu giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, Hình chữ nhật giữa giá mở cửa và giá đóng cửa sẽ được tô bóng. Nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, vùng đó của biểu đồ không được tô bóng.

 • GIAO DỊCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT (CARRY TRADE)

  GIAO DỊCH CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT (CARRY TRADE)

  Một chiến lược giao dịch nắm bắt sự chênh lệch về lãi suất thu được từ việc mua một loại tiền tệ trả lãi suất tương đối cao và bán một loại tiền tệ khác trả lãi suất hơn. Ví dụ: NZD/JPY (Đô la New Zealand/Yên Nhật) đã là một giao dịch chênh lệch lãi suất theo nổi tiếng trong một thời gian. NZD là tỷ giá cao và JPY là tỷ giá thấp. Các nhà giao dịch tìm cách tận dụng sự chênh lệch lãi suất này sẽ mua NZD và bán JPY, hoặc mua NZD/JPY dài hạn. Khi NZD/JPY bắt đầu có xu hướng giảm trong một thời gian dài, rất có thể là do sự thay đổi về lãi suất, giao dịch chênh lệch lãi suất được cho là không có xu hướng giảm.

 • TÍNH PHÍ

  TÍNH PHÍ

  Có thể đề cập đến Phí Qua Đêm/Phí Ưu Đãi /Phí khác được khấu trừ từ tài khoản của Khách Hàng dựa trên các vị thế nắm giữ (dài hoặc ngắn) 'qua đêm'.

 • VẼ BIỂU ĐỒ

  VẼ BIỂU ĐỒ

  VẼ BIỂU ĐỒ

 • TIỀN BÙ TRỪ

  TIỀN BÙ TRỪ

  Các khoản tiền đã được gửi hoặc xử lý bằng BCR và được hiển thị trên Tài Khoản của khách hàng.

 • GIÁ ĐÓNG CỬA

  GIÁ ĐÓNG CỬA

  Giá đóng cửa đề cập đến giá trị của giao dịch được xác định bởi BCR dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại và dự đoán.

 • HOA HỒNG

  HOA HỒNG

  Chi phí mà công ty môi giới sẽ tính cho Khách hàng để mua/bán một sản phẩm tài chính. Hoa hồng cho các công cụ phái sinh bao gồm từ nhà môi giới đến nhà môi giới. Một số tính phí cố định cho mỗi giao dịch trong khi những trường hợp khác tính phí theo tỷ lệ phần trăm của quy mô giao dịch, chẳng hạn như 0,20%. Mức Hoa Hồng của BCR được tiết lộ trong Phần 4.1 của Hướng Dẫn Sản Phẩm này.

 • QUY MÔ HỢP ĐỒNG

  QUY MÔ HỢP ĐỒNG

  Quy mô hoặc số lượng trong một vị thế mở. Quy mô hợp đồng khác nhau tùy theo công cụ.

 • THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

  THỜI HẠN HỢP ĐỒNG

  Thời hạn hợp đồng cho một sản phẩm như được quy định trong bảng thông tin thị trường.

 • ĐỐI TÁC

  ĐỐI TÁC

  Một trong những người tham gia giao dịch tài chính.

 • BẢO ĐẢM (COVER)

  BẢO ĐẢM (COVER)

  Để bán một vị thế mua hoặc mua lại một vị thế bán.

 • TÍN DỤNG

  TÍN DỤNG

  Có thể đề cập đến Phí Qua Đêm/Phí Ưu Đãi/Phí khác được thanh toán tới tài khoản của Khách Hàng dựa trên các vị thế nắm giữ (mua hoặc bán) 'qua đêm'.

 • CẶP TIỀN TỆ

  CẶP TIỀN TỆ

  Hai loại tiền tệ tạo nên tỷ giá hối đoái. Ví dụ EUR/USD (Euro/U.S. Đô la).

 • ĐẠI LÝ (DEALER)

  ĐẠI LÝ (DEALER)

  Một cá nhân hoặc công ty đóng vai trò là một bên chính hoặc bên đối tác của một giao dịch. Người đứng đầu đảm nhận một bên của vị thế, hy vọng kiếm được chênh lệch (lợi nhuận) bằng cách đóng vị thế trong giao dịch tiếp theo với một bên khác. Ngược lại, bên môi giới là một cá nhân hoặc công ty đóng vai trò trung gian, tập hợp người mua và người bán với nhau để thu phí hoặc hoa hồng.

 • TIỀN TỆ ĐỊNH DANH

  TIỀN TỆ ĐỊNH DANH

  Đơn vị tiền tệ mà bạn đã chỉ định cho Tài Khoản của mình được định danh.

 • PHÁI SINH

  PHÁI SINH

  Một hợp đồng tài chính có giá trị dựa trên giá trị của một tài sản cơ bản. Một số tài sản cơ bản phổ biến nhất cho các hợp đồng phái sinh là chỉ số, chứng khoán, hàng hóa và tiền tệ.

 • SỐ DƯ TÀI KHOẢN

  SỐ DƯ TÀI KHOẢN

  Các khoản tiền không bị ràng buộc với các nghĩa vụ ký quỹ mà Khách Hàng có thể sử dụng để mở các vị thế mới.

 • GIAO DỊCH HẾT HẠN

  GIAO DỊCH HẾT HẠN

  Một Giao Dịch có thời hạn hợp đồng đã định, khi kết thúc thời hạn đó Giao Dịch sẽ tự động hết hạn.

 • THỰC HIỆN LỆNH

  THỰC HIỆN LỆNH

  Một lệnh đã hoàn thành.

 • SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

  SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

  Bất kỳ nguyên nhân nào ngăn cản BCR thực hiện hoặc chậm trễ việc thực hiện bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng Khách Hàng phát sinh từ hoặc có thể quy cho các hành động hoặc thiếu sót nằm ngoài tầm kiểm soát của BCR bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc đình công, trừng phạt lao động, chiến tranh, phá hoại, hoạt động khủng bố, tình trạng khẩn cấp quốc gia, phong tỏa hoặc can thiệp của chính phủ, thiên tai, sự cố trong cung cấp thông tin liên lạc hoặc cơ sở hạ tầng khác ngăn cản việc duy trì thị trường giao dịch có trật tự hoặc ngăn cản việc tuân thủ luật pháp hoặc quy định hiện hành hệ thống, tình trạng khẩn cấp hoặc điều kiện thị trường đặc biệt, việc đình chỉ hoặc đóng cửa bất kỳ chỉ số/thị trường/sàn giao dịch nào hoặc tình trạng hủy bỏ hoặc sự cố của chỉ số, thị trường hoặc sàn giao dịch đó.

 • FOREX/FX

  FOREX/FX

  Việc mua đồng thời một loại tiền tệ này và bán một loại tiền tệ khác. Thị trường toàn cầu cho các giao dịch như vậy được gọi là thị trường ngoại hối hoặc thị trường FX.

 • PHÂN TÍCH CƠ BẢN

  PHÂN TÍCH CƠ BẢN

  Việc đánh giá tất cả thông tin có sẵn về một sản phẩm có thể giao dịch để xác định triển vọng tương lai của nó và do đó dự đoán giá đang hướng đến. Thường thì các đánh giá là chủ quan và không đo lường được, cũng như các phép đo có thể định lượng được, được thực hiện trong phân tích cơ bản.

 • HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

  HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

  Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận để tiến hành giao dịch tại một thời điểm xác định trong tương lai mà giá đã được thỏa thuận tại thời điểm hiện tại. Do đó, Nó có nghĩa là thời hạn sử dụng là vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Các sản phẩm tương lai của chúng tôi được thanh toán bằng tiền mặt, vì vậy bạn sẽ không bao giờ phải thực sự giao hàng hoặc nhận hàng, sản phẩm thực tế .

 • KHOẢNG TRỐNG GIÁ

  KHOẢNG TRỐNG GIÁ

  Khoảng trống giá là khả năng mất mát do giá thị trường hoặc tỷ giá không đi theo con hướng 'suôn sẻ' hoặc liên tục do các yếu tố bên ngoài như các sự kiện thế giới, chính trị, kinh tế sự kiện cụ thể của công ty.

 • ĐÒN BẨY VỐN

  ĐÒN BẨY VỐN

  Nếu một nhà giao dịch mua 1000 đô la cổ phiếu của Commonwealth Bank trên thị trường tiền mặt và nó tăng 10%, thì lợi nhuận của anh ta sẽ là 100 đô la. Nhưng nếu anh ta mua vị thế tương tự bằng cách sử dụng một công cụ phái sinh, anh ta có thể chỉ phải đặt cọc 100 đô la. Nếu cổ phiếu tăng cao hơn 10%, lợi nhuận của anh ta trên vốn đầu tư sẽ là 100 đô la hoặc 100%. Điều này là tác dụng của đòn bẩy vốn trong giao dịch.

 • VỊ THẾ ĐẦU TƯ (GOING LONG)

  VỊ THẾ ĐẦU TƯ (GOING LONG)

  Việc mua cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ để đầu tư hoặc đầu cơ - với kỳ vọng giá sẽ tăng.

 • VỊ THẾ DỰ PHÒNG (GOING SHORT)

  VỊ THẾ DỰ PHÒNG (GOING SHORT)

  Việc bán tiền tệ hoặc sản phẩm không thuộc sở hữu của người bán - với kỳ vọng giá sẽ giảm.

 • GMT

  GMT

  Greenwich Mean Time (Giờ Chuẩn Greenwich - Múi giờ thông dụng nhất trên thị trường phái sinh. GMT không thay đổi trong năm, trái ngược với Giờ Mùa Hè.

 • PHÒNG NGỪA RỦI RO

  PHÒNG NGỪA RỦI RO

  Giảm thiểu rủi ro bằng việc mua và bán một cách đồng thời. Có lẽ ai đó đang nắm giữ 50.000 đô la Mỹ cổ phiếu trên thị trường tiền mặt và muốn bảo vệ điều này khỏi rủi ro giảm giá tiềm ẩn. Để phòng ngừa rửi ro, người đó sẽ bán 50.000 đô la Mỹ của cùng một vị thế. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống, khoản lỗ trên vị thế cổ phiếu sẽ được bù đắp bằng lợi nhuận thu được từ vị thế bán.

 • GIÁ CAO

  GIÁ CAO

  Giá Cao của một sản phẩm cụ thể trên nền tảng giao dịch là Giá Bid cao nhất trong ngày. Giá Ask cao nhất sẽ đến từ Giá Bid cao nhất trong ngày cộng với Chênh Lệch.

  Ví dụ: Giá Cao trên nền tảng giao dịch cho EURUSD là 1,14345 và chênh lệch giá là 17pip. Như vậy, Giá Bid cao nhất là 1,14345, Giá Ask cao nhất là 1,14362.

  Giá Cao sẽ được đặt lại trên nền tảng giao dịch vào lúc 00:00 GMT mỗi ngày.

 • KÉM THANH KHOẢN

  KÉM THANH KHOẢN

  Một thị trường không có nhiều khối lượng, thường có đặc điểm là chênh lệch giá bid - giá ask lớn. Thị trường kém thanh khoản thường là đắt đỏ để giao dịch.

 • CHỈ SỐ

  CHỈ SỐ

  Chỉ số là một rổ chứng khoán được tùy chỉnh để theo dõi một thị trường hoặc phân khúc cụ thể. Mỗi chỉ số có phương pháp tính toán riêng và quy trình cụ thể riêng được sử dụng để lựa chọn các chứng khoán cụ thể. Chúng tôi cung cấp giá trên tất cả các chỉ số tài chính chính, ví dụ như S&P/ASX 200, UK 100, DAX 40, Dow Jones và S&P 500.

 • MÔI GIỚI TÀI CHÍNH

  MÔI GIỚI TÀI CHÍNH

  Một cá nhân hoặc tổ chức giới thiệu Khách Hàng tới BCR. Đổi lại, Môi Giới Tài Chính thường kiếm được Khoản Ưu Đãi hoặc Hoa Hồng dựa trên số lượng Khách hàng được giới thiệu tới công ty đã mở tài khoản và khối lượng giao dịch của các Khách Hàng được giới thiệu. IB cho BCR không được giao dịch thay mặt cho Khách Hàng.

 • 'ĐÒN BẨY

  'ĐÒN BẨY

  Đòn bẩy liên quan đến việc vay một số tiền nhất định cần thiết để đầu tư vào một thứ gì đó. Trong trường hợp phái sinh, số tiền đó thường được vay từ một bên môi giới. Giao dịch ngoại hối cung cấp đòn bẩy cao theo nghĩa là đối với một yêu cầu ký quỹ ban đầu, một nhà giao dịch có thể tích lũy - và kiểm soát - một số tiền khổng lồ.

 • LỆNH GIỚI HẠN

  LỆNH GIỚI HẠN

  Một lệnh mua hoặc bán một vị thế ở một mức giá cụ thể. Ví dụ - "Mua 1000 cổ phiếu Vodafone với giá $1,20". Lệnh này sẽ được đặt khi Vodafone đang giao dịch trên $1,20. Người mua tiềm năng đang hy vọng một mức giá tốt hơn so với nơi thị trường hiện đang giao dịch. Rõ ràng là có khả năng lệnh sẽ không bao giờ được thực hiện. Lệnh giới hạn cũng có thể được sử dụng theo cách tương tự để bán trên thị trường.

 • THANH LÝ

  THANH LÝ

  Việc đóng một vị thế hiện có thông qua việc thực hiện một giao dịch bù trừ.

 • THANH KHOẢN

  THANH KHOẢN

  Số lượng hoạt động kinh doanh được tiến hành trên một thị trường hoặc cổ phiếu nhất định. Khi có thể, bạn luôn muốn giao dịch các sản phẩm có tính thanh khoản tốt chủ yếu là vì chúng rẻ hơn để giao dịch do chênh lệch giữa giá bid và giá ask nhỏ.

 • NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN

  NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN

  Có một vị thế mua trên một sản phẩm.

 • VỊ THẾ MUA

  VỊ THẾ MUA

  Khách hàng được cho là sẽ mua nếu họ có một vị thế mua mở.

 • GIÁ THẤP

  GIÁ THẤP

  Giá Thấp của một công cụ phái sinh cụ thể trên nền tảng giao dịch là Giá Bid thấp nhất trong ngày. Giá Ask thấp nhất sẽ đến từ Giá Bid thấp nhất trong ngày cộng với Chênh Lệch.

  Ví dụ: Giá Thấp trên nền tảng giao dịch cho EURUSD là 1,14011 và Chênh Lệch Giá là 17pip. Như vậy, Giá Bid thấp nhất là 1,14011, Giá Ask thấp nhất là 1,14028.

  Giá Thấp sẽ được đặt lại trên nền tảng giao dịch vào lúc 00:00 GMT mỗi ngày.

 • KÝ QUỸ DUY TRÌ

  KÝ QUỸ DUY TRÌ

  Số lượng số dư tối thiểu phải được duy trì trong tài khoản giao dịch. Đối với tài khoản giao dịch của BCR, Khách Hàng phải duy trì 50% Ký Quỹ Ban Đầu trong tài khoản giao dịch của họ để tránh 'Ngừng Giao Dịch'.

 • KÝ QUỸ

  KÝ QUỸ

  Số tiền cần thiết để ký quỹ với bên môi giới của bạn nhằm tài trợ cho một vị thế. Với các sản phẩm ký quỹ, chỉ một tỷ lệ phần trăm của giá trị danh nghĩa phải được nộp bằng tiền mặt, thường là từ 5 - 20%.

 • LỆNH GỌI KÝ QUỸ

  LỆNH GỌI KÝ QUỸ

  Số tiền ký quỹ bổ sung cần thiết để đảm bảo rằng tổng số tiền ký quỹ đủ để thanh toán các vị thế mở.

 • KÝ QUỸ ĐÃ SỬ DỤNG

  KÝ QUỸ ĐÃ SỬ DỤNG

  Đại diện cho tổng số tiền ký quỹ đang được sử dụng cho tất cả các vị thế mở tại một thời điểm bất kỳ bằng đồng tiền cơ sở của bạn.

 • GIÁ TRỊ TĂNG (MARK-UP)

  GIÁ TRỊ TĂNG (MARK-UP)

  Việc điều chỉnh chênh lệch giá bid/ask để phản ánh các khoản phí mà Khách Hàng có thể có nghĩa vụ phải trả nếu họ được một Bên Giới Thiệu tới BCR và hứa trả một khoản phí cho Bên Giới Thiệu.

 • NGƯỜI TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

  NGƯỜI TẠO LẬP THỊ TRƯỜNG

  Một đại lý thường xuyên báo cả giá bid và giá ask và sẵn sàng tạo thị trường hai mặt cho bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

 • LỆNH THỊ TRƯỜNG

  LỆNH THỊ TRƯỜNG

  Một lệnh mua hoặc bán với giá bid hoặc giá ask hiện tại.

 • VỊ THẾ MỞ

  VỊ THẾ MỞ

  Một vị thế mua hoặc bán chưa được đóng.

 • VỊ THẾ MỞ P&L

  VỊ THẾ MỞ P&L

  Tổng số lãi và lỗ chưa thực hiện trên tất cả các vị thế mở của bạn tại bất kỳ thời điểm nào bằng đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn.

 • OTC

  OTC

  Sản phẩm Cổ Phiếu Chưa Niêm Yết không được giao dịch trên sàn giao dịch mà là thỏa thuận giữa hai bên.

 • TÀI TRỢ VỐN QUA ĐÊM

  TÀI TRỢ VỐN QUA ĐÊM

  Một điều chỉnh tài chính được thực hiện cho tài khoản của bạn khi một vị thế mở được giữ qua đêm. Điều này bao gồm các vị thế được nắm giữ qua đêm vào ngày không làm việc, Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật và bất kỳ ngân hàng hoặc ngày lễ nào.

 • VỊ THẾ QUA ĐÊM

  VỊ THẾ QUA ĐÊM

  Một giao dịch vẫn mở cho đến ngày làm việc tiếp theo.

 • PIP

  PIP

  Mức thay đổi giá nhỏ nhất mà một tỷ giá hối đoái nhất định có thể thực hiện. Vì hầu hết các cặp tiền tệ chính được định giá đến bốn chữ số thập phân, nên mức thay đổi nhỏ nhất là của điểm thập phân cuối cùng - đối với hầu hết các cặp, con số này tương đương với 1/100 của một phần trăm hoặc một điểm cơ sở.

  Ví dụ, mức thay đổi nhỏ nhất mà cặp tiền USD/CAD có thể thực hiện là 0,0001 đô la hoặc một điểm cơ sở. Biến động nhỏ nhất của một loại tiền tệ không phải lúc nào cũng cần bằng một điểm cơ sở, nhưng điều này thường xảy ra với hầu hết các cặp tiền tệ.

 • KHOẢNG TRỐNG GIÁ

  KHOẢNG TRỐNG GIÁ

  Một sự biến động giá đáng kể của chứng khoán hoặc hàng hóa giữa hai phiên giao dịch, sao cho không có sự trùng lặp trong phạm vi giao dịch trong hai ngày.

 • ĐỒNG TIỀN ĐỊNH GIÁ

  ĐỒNG TIỀN ĐỊNH GIÁ

  Đồng tiền định giá thứ hai trong một cặp tiền tệ, tức là USD tính bằng AUD/USD.

 • LÃI/LỖ THỰC

  LÃI/LỖ THỰC

  Số tiền bạn đã kiếm được hoặc bị mất khi đóng một vị thế.

 • ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ

  ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ

  Khoản ưu đãi được trả cho Bên Giới Thiệu giới thiệu Khách Hàng mới cho BCR. Khoản ưu đãi dựa trên số lượng Khách hàng được giới thiệu và/hoặc khối lượng giao dịch của các Khách Hàng được giới thiệu. Khoản ưu đãi được thương lượng giữa RA và BCR và có thể khác nhau.

 • CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

  CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

  Một nhân viên của chúng tôi hoặc một nhân viên của một Công Ty Liên Kết.

 • MỨC KHÁNG CỰ

  MỨC KHÁNG CỰ

  Giá mà tại đó khoản tạm ứng trước đó bị chấm dứt hoặc khoản ứng trước trong tương lai có khả năng chấm dứt, hoặc mức thị trường mong đợi việc bán hàng thành hiện thực. Ví dụ, nếu S&P 500 Mini đang giao dịch ở mức 1,950, bạn có thể nghe thấy các chuyên gia báo cáo rằng “mức kháng cự dự kiến là 1,950”.

 • LÃI QUA ĐÊM

  LÃI QUA ĐÊM

  Nếu Khách Hàng nắm giữ một vị thế quá thời gian Thanh Toán của BCR trên một sản phẩm Forex, họ có thể nhận được Lãi Qua Đêm. Lãi Suất Qua Đêm đối với các công cụ phái sinh Forex/Kim Loại Quý/Hàng Hóa là một tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào cặp tiền tệ, tỷ lệ áp dụng trên thị trường liên ngân hàng tùy theo thời lượng của kỳ hạn đầu tư, quy mô của vị thế và Khoảng Chênh Lệch.

 • PHÍ QUA ĐÊM

  PHÍ QUA ĐÊM

  Nếu Khách Hàng nắm giữ một vị thế quá thời gian Thanh Toán của BCR trên các sản phẩm Forex, họ có thể phải trả Phí Qua Đêm. Lãi Suất Qua Đêm đối với các công cụ phái sinh Forex/Kim Loại Quý/Hàng Hóa là một tỷ lệ khác nhau tùy thuộc vào cặp tiền tệ, tỷ lệ áp dụng trên thị trường liên ngân hàng tùy theo thời lượng của kỳ hạn đầu tư, quy mô của vị thế và Khoảng Chênh Lệch.

 • BÁN

  BÁN

  Thực hiện một vị thế bán với kỳ vọng rằng thị trường sẽ đi xuống.

 • GIÁ THANH TOÁN

  GIÁ THANH TOÁN

  Giá mà tại đó một vị thế được thanh toán khi hết hạn.

 • VỊ THẾ BÁN

  VỊ THẾ BÁN

  Khách hàng được cho là sẽ bán nếu họ có một vị thế bán mở trên thị trường.

 • TRƯỢT GIÁ

  TRƯỢT GIÁ

  Liên quan đến cắt lỗ và là sự khác biệt giữa mức cắt lỗ và mức lệnh thực sự được thực hiện. Nếu lệnh cắt lỗ là bán 1000 Vodafone với giá 1,20 đô la nhưng giá thực sự là 1,19 đô la thì chênh lệch 1 pip được gọi là trượt giá âm. Trượt giá thường không phải là một vấn đề ở các thị trường bình thường nhưng ở những thị trường cực dễ biến động thì điều đó có thể được dự đoán trước.

 • THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY

  THỊ TRƯỜNG GIAO NGAY

  Một thị trường mà theo đó các sản phẩm được giao dịch theo giá thị trường của chúng để trao đổi ngay lập tức.

 • GIÁ GIAO NGAY

  GIÁ GIAO NGAY

  Giá thị trường hiện tại. Việc thanh toán các giao dịch giao ngay thường diễn ra trong vòng hai ngày làm việc.

 • GIAO DỊCH GIAO NGAY

  GIAO DỊCH GIAO NGAY

  Việc mua hoặc bán một sản phẩm giao ngay (thay vì một ngày trong tương lai). Các hợp đồng giao ngay thường được thanh toán điện tử.

 • CHÊNH LỆCH

  CHÊNH LỆCH

  Sự khác biệt giữa giá mua và giá bán của một hợp đồng. Khách hàng có thể Bán với giá thấp hơn hoặc Mua với giá cao hơn của báo giá.

 • THÔNG BÁO GIAO DỊCH

  THÔNG BÁO GIAO DỊCH

  Văn bản xác nhận các giao dịch của chúng tôi với bạn bao gồm bất kỳ Giao Dịch nào bạn mở và/hoặc đóng, bất kỳ Lệnh nào bạn đặt và/hoặc chỉnh sửa và mọi khoản phí mà chúng tôi áp dụng.

 • CẮT LỖ

  CẮT LỖ

  Một mức giá được xác định trước mà tại đó một vị thế sẽ được đóng lại để bảo vệ khỏi bị tổn thất thêm. Việc sử dụng lệnh cắt lỗ là cách đáng tin cậy duy nhất để một nhà giao dịch quản lý rủi ro.

 • LỆNH NGƯNG GIAO DỊCH

  LỆNH NGƯNG GIAO DỊCH

  Một nhà môi giới yêu cầu nhà đầu tư sử dụng ký quỹ để nạp bổ sung tiền hoặc chứng khoán để tài khoản ký quỹ được đưa về mức ký quỹ duy trì tối thiểu. Bạn sẽ nhận được Lệnh Ngưng Giao Dịch từ BCR nếu một hoặc nhiều vị thế của bạn đã giảm giá trị trước một thời điểm nhất định. Do tính chất biến động của thị trường tài chính, việc thông báo cho Khách Hàng thông qua “Lệnh Gọi Ký Quỹ” truyền thống là không hiệu quả khi số dư tài khoản của họ giảm xuống dưới mức ký quỹ duy trì có chấp nhận được .

 • HOÁN ĐỔI (SWAP)

  HOÁN ĐỔI (SWAP)

  Khi giữ một vị thế qua đêm, Tài Khoản của bạn sẽ được ghi nợ hoặc ghi có bằng cách sử dụng tỷ giá Tom-Next qua đêm áp dụng.

 • PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

  PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

  Quá trình nghiên cứu biểu đồ của các tập hợp mẫu giá trong quá khứ để tìm manh mối về hướng biến động giá trong tương lai.

 • TỔNG SỐ DƯ

  TỔNG SỐ DƯ

  Bằng giá trị tiền mặt nào cộng với giá trị thanh lý thị trường của chứng khoán trong tài khoản.

 • TỔNG YÊU CẦU KÝ QUỸ BAN ĐẦU

  TỔNG YÊU CẦU KÝ QUỸ BAN ĐẦU

  Tổng số tiền Ký Quỹ Ban Đầu được đầu tư cho tất cả các Vị Thế Mở. Ví dụ, nếu Khách Hàng nắm giữ hai lô EUR/USD tiêu chuẩn và một lô Vàng tiêu chuẩn, thì Tổng Số Tiền Ký Quỹ Ban Đầu của họ sẽ là $1500 USD (2 X $1000 USD đối với các công cụ phái sinh Forex, 1 X $500 USD đối với các công cụ phái sinh Vàng).

 • GIỜ GIAO DỊCH

  GIỜ GIAO DỊCH

  Đối với từng sản phẩm tài chính, thời gian chúng tôi cung cấp báo giá cho một sản phẩm tài chính cụ thể như được nêu chi tiết trong Thông Số Kỹ Thuật Hợp Đồng của chúng tôi.

 • NỀN TẢNG GIAO DỊCH

  NỀN TẢNG GIAO DỊCH

  Hệ thống giao dịch điện tử BCR cung cấp cho khách hàng thông qua internet để tạo thuận lợi cho việc giao dịch phái sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bất kỳ nền tảng giao dịch trực tuyến hoặc có thể tải xuống nào được đề cập trên trang web của chúng tôi, tức là MetaTrader4 hoặc BCR Trader

 • GIAO DỊCH

  GIAO DỊCH

  Hợp đồng chênh lệch dưới mọi hình thức liên quan đến các công cụ hoặc sự kết hợp của các công cụ và phương tiện hoặc cả Giao Dịch Hết Hạn và Giao Dịch Chưa Đến Hạn theo bối cảnh yêu cầu.

 • GIAO DỊCH CHƯA ĐẾN HẠN

  GIAO DỊCH CHƯA ĐẾN HẠN

  Một Giao Dịch có thời hạn không xác định hoặc hợp đồng không có tính năng tự động hết hạn.

 • TÀI SẢN CƠ SỞ

  TÀI SẢN CƠ SỞ

  Một chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu, hàng hóa hoặc loại sản phẩm tài chính khác, ví dụ như chỉ số chứng khoán, có giá trị xác định giá trị của một sản phẩm hoặc khoản đầu tư phái sinh.

 • LÃI/LỖ CHƯA THỰC HIỆN

  LÃI/LỖ CHƯA THỰC HIỆN

  Lãi hoặc lỗ trên lý thuyết đối với các vị thế mở được định giá theo tỷ giá thị trường hiện tại, do nhà môi giới quyết định theo quyết định riêng của mình. Lãi/lỗ chưa thực hiện trở thành lãi/lỗ khi vị thế được đóng.

 • KÝ QUỸ CÓ THỂ SỬ DỤNG

  KÝ QUỸ CÓ THỂ SỬ DỤNG

  Số Dư Tài Khoản ít được sử dụng để ký quỹ. Đây là số tiền bạn có sẵn để rút hoặc chi trả các Yêu Cầu Ký Quỹ bổ sung.

 • MỨC BIẾN ĐỘNG

  MỨC BIẾN ĐỘNG

  Một thuật ngữ được sử dụng để mô tả và định lượng chuyển động tương đối của một thị trường nhất định trong thời gian gần đây. Một thị trường trải qua sự biến động đáng kể được cho là không ổn định.

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk