Tài Liệu Công Bố

Các Tài Liệu Công Bố của Chúng Tôi Đã Được Giải Thích

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web

Xem

Chính Sách Bảo Mật

Xem

Chính Sách Xử Lý Khiếu Nại

Xem

Chính Sách Công Bố Rủi Ro

Xem

Hợp Đồng Khách Hàng

Xem

Chính Sách Thực Hiện Lệnh

Xem

Cẩm Nang Phòng Chống Rửa Tiền và Tài Trợ Khủng Bố

Xem
Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk