Nạp & Rút Tiền

Dễ dàng quản lý tài khoản BCR của bạn với quyền truy cập trực tuyến an toàn để nạp và rút tiền.

Nạp Tiền Vào Tài Khoản Linh Hoạt

Chúng tôi hiểu rằng các khách hàng khác nhau sẽ có những yêu cầu riêng khi nói đến các lựa chọn nạp tiền. Tại BCR, chúng tôi cung cấp hơn 10 phương thức nạp tiền linh hoạt, cho phép bạn nạp tiền vào tài khoản của mình một cách nhanh chóng và an toàn, phù hợp với nhu cầu của nhiều loại tiền tệ khác nhau.

Phương Thức Thanh Toán

Rút Tiền Tài Khoản

Khách hàng có thể rút tiền trực tuyến bằng cách đăng nhập vào cổng khách hàng MyBCR.

THỜI GIAN XỬ LÝ

Thời gian cắt đứt yêu cầu rút tiền là từ 00:00 sáng đến 06:00 chiều GMT. Mọi yêu cầu rút tiền được gửi trước thời điểm này sẽ được xử lý trong cùng ngày, trong khi các yêu cầu được gửi sau thời điểm này sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

PHÍ

Khi nạp hoặc rút tiền bằng BCR, bạn sẽ không bị tính thêm bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng các khoản thanh toán đến và từ một số tổ chức ngân hàng quốc tế nhất định có thể phát sinh phí, bao gồm cả phí trung gian. Điều quan trọng cần lưu ý là BCR sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí ngân hàng nào mà bạn có thể phải chịu.

***Tuân thủ theo các quy định AML/CTF, BCR sẽ không được phép nạp tiền vào tài khoản của bên thứ ba. Trong thời gian chờ đợi, tất cả các khoản tiền rút từ tài khoản của bạn phải được chuyển đến tài khoản ngân hàng có cùng tên với tài khoản BCR của bạn.

***Các yêu cầu rút tiền được xử lý theo nguồn tiền được sử dụng để thực hiện khoản tiền nạp vào ban đầu. Ví dụ, nếu một khoản tiền ký kỹ được thực hiện qua Thẻ Ghi Nợ/Thẻ Tín Dụng và yêu cầu rút tiền sau đó được gửi đi, số tiền sẽ được gửi hoàn lại cho Thẻ Ghi Nợ/Thẻ Tín Dụng có liên quan. Tương tự các kênh thanh toán khác như PayPal, Skrill và Neteller. Bất kỳ khoản lợi nhuận nào kiếm được vượt quá số tiền nạp vào sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng đã chỉ định được nắm giữ dưới cùng tên với tài khoản BCR của bạn.

Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk