Giờ Giao Dịch

24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Giờ Giao Dịch

trading-hours

Giới Thiệu Giờ Giao Dịch

Các công cụ chỉ có thể giao dịch trong giờ giao dịch mở cửa của chúng. Nhấp vào Công Cụ bên dưới để xem giờ giao dịch tương ứng của chúng. Lưu ý rằng thời gian máy chủ BCR và biểu đồ được đặt theo giờ GMT + 0.

Thay Đổi Giờ Giao Dịch

Giờ giao dịch có thể thay đổi do sự thay đổi của Giờ Chuẩn và Giờ Mùa Hè ở các múi giờ khác nhau.

Ngoài ra, hãy lưu ý rằng việc giao dịch được đóng cửa trên nền tảng giao dịch của chúng tôi khi thị trường tài chính thế giới đóng cửa do nghỉ lễ. Chúng tôi mong muốn thông báo tới các khách hàng càng sớm càng tốt về những thay đổi sắp tới về giờ giao dịch. Vui lòng kiểm tra thông báo của chúng tôi để biết thông tin cập nhật.

Liên Hệ với Chúng Tôi

Chúng tôi ở đây 24 giờ một ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Trung Tâm Trợ Giúp

Gửi Email Cho Chúng Tôi

KÝ HIỆU THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT) THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT)
TẤT CẢ 21:05 - 20:55 20:55 - 21:11
KÝ HIỆU THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT) THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT)
TẤT CẢ 22:01 - 20:45 21:00 - 22:01
KÝ HIỆU THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT) THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT)
#CL 22:01 - 20:45 21:00 - 22:01
XTIUSD
XNGUSD
XBRUSD 00:01 - 20:45 21:00 - 00:01
KÝ HIỆU THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT) THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT)
#US500 22:01 - 20:00 20:00 - 22:01
#US100
#US30
#JPN225
#AUS200 23:01 - 19:45 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01
#GER40 06:01 - 19:45 19:45 - 06:01
#EUSTX50
#FRA40
#ESP35 07:01 - 17:45 17:45 - 07:01
#UK100 00:01 - 19:45 19:45 - 00:01
#CHN50 01:01 - 18:00 08:30 - 09:01
KÝ HIỆU THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT) THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT)
#AAPL 13:31 - 20:00 20:00 - 13:31
#AXP
#BAC
#C
#DIS
#IBM
#INTC
#KO
#MCD
#MSFT
#BA
#6501.T 00:01 - 06:00 02:30 - 03:31
#6502.T
#7201.T
#7261.T
#8306.T
#QAN.AX 23:01 - 05:00 05:00 - 23:01
#CSL.AX
#BHP.AX
Điều Khoản Sử Dụng Trang Web Chính Sách Bảo Mật

2024 © - All Rights Reserved by BCR Co Pty Ltd

Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.

zendesk